Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Ukazovacie zámená

Nahovorený diktát pre 7. ročník

Precvičte si diktát pre 7. ročník zameraný na ukazovacie zámená.

Diktát č. 11 pre 7. ročník obsahuje celkovo 96 slov v 11 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 6 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na cudzie slová9912:57
1. polrokDiktát na jedni/jedny10010:56
1. polrokDiktát na krátke a dlhé tvary zámen10009:56
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená mužského rodu10013:22
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9611:43
1. polrokDiktát na cudzie slová8310:55
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva9813:58
1. polrokDiktát na jedni/jedny9012:21
1. polrokDiktát na jedni/jedny9411:22
1. polrokDiktát na číslovky9410:54
1. polrokDiktát na číslovky10012:14
1. polrokDiktát na číslovky9111:14
1. polrokDiktát na číslovky9011:15
1. polrokDiktát na citoslovcia9713:57
1. polrokDiktát na citoslovcia9313:08
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená8611:15
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená9512:24
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9411:47
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená8310:09
1. polrokDiktát na cudzie slová9111:32
1. polrokDiktát na cudzie slová9609:13
1. polrokDiktát na krátke a dlhé tvary zámen10614:15
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená11616:11
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9111:45
1. polrokDiktát na číslovky10712:17
1. polrokDiktát na častice10415:31
1. polrokDiktát na jedni/jedny10113:35
1. polrokDiktát na predložky s/so, z/zo11114:03
1. polrokDiktát na skloňovanie čísloviek9613:36
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená, jedni/jedny9812:58
1. polrokDiktát na číslovky9513:11
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená mužského rodu10315:11
1. polrokDiktát na krátke a dlhé tvary zámen9213:11
1. polrokDiktát na skloňovanie čísloviek9413:00
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva9513:59
1. polrokDiktát na prídavné a podstatné mená8711:42
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená11013:18
1. polrokDiktát na cudzie slová8411:08
1. polrokDiktát na prídavné a podstatné mená11113:14
1. polrokDiktát na pravopisu historických slov9212:07
1. polrokDiktát na pravopis neologizmov8311:24
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená12614:54
2. polrokDiktát na číslovky8807:44
2. polrokDiktát na číslovky a slovesá9207:17
2. polrokDiktát na predložky, spojky, prídavné mená9006:58
2. polrokDiktát na citoslovcia10208:51
2. polrokDiktát na častice9507:48
2. polrokDiktát na častice a citoslovcia9507:30
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva 7. ročníka + čiarka v súvetí9207:22
2. polrokDiktát na písanie veľkých písmen7406:34
2. polrokDiktát na zvratné zámená10308:14
2. polrokDiktát na privlastňovacie zámená9807:49
2. polrokDiktát na ukazovacie zámená9606:53
2. polrokDiktát na opytovacie zámená8406:33
2. polrokDiktát na neurčité zámená9207:07
2. polrokDiktát na vymedzovacie zámená10007:34
2. polrokDiktát na číslovky10808:03
2. polrokDiktát na predložky8707:04
2. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená8005:56
2. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9707:36
2. polrokDiktát na jedni/jedny9406:36
2. polrokDiktát na číslovky9907:40
2. polrokDiktát na citoslovcia9708:28
2. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená9908:05
2. polrokDiktát na číslovky9908:36
2. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9007:12
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva – 7. ročník9306:39
2. polrokDiktát na základné a radové číslovky10808:34
2. polrokDiktát na citoslovcia9608:37
2. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9808:14
2. polrokDiktát na cudzie podstatné mená9908:46
2. polrokDiktát na vlastné podstatné mená9307:20
2. polrokDiktát na i/y po obojakých spoluhláskach11208:54
2. polrokDiktát na podstatné a prídavné mená10208:18
2. polrokDiktát na číslovky10708:05
2. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9507:48
2. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená9908:18
2. polrokDiktát na mix učiva12309:16
2. polrokDiktát na zámená8907:34
2. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9607:38
2. polrokDiktát na číslovky8707:40
2. polrokDiktát na zámená10608:32
2. polrokDiktát na mix učiva11009:59
2. polrokDiktát na mix učiva8607:35
Spolu84 diktátov8 122 slov14:14:19