Cenník

OnlineDiktáty.sk - precvičovanie pravospisu a gramatiky novým spôsobom!

Ceny sú uvedené za školský rok vrátane letných prázdnin.
Kompletné balíky diktátov tak pre vás budú dostupné od momentu úhrady až do 31.08.2021.

Nahovorené diktáty online pre ZŠ
19,98s DPH
teraz len 12,96s DPH
Precvičovanie nahovorených diktátov online!
  • 84 nahovorených diktátov pre každý ročník
  • dieťa diktáty len počuje, rovnako ako v škole
  • dieťa môže písať aj bez Vášho priameho dozoru
  • môže písať rukou na papier
  • môže písať aj na počítači - vtedy mu diktát skontrolujeme automaticky
  • v rodičovskej zóne máte prehľad o výsledkoch Vašich detí
Objednajte si vhodný balík diktátov hneď teraz!

Všetky ceny sú uvedené s DPH. Prevádzkovateľ je platcom DPH.