Cenník

OnlineDiktáty.sk - precvičovanie pravospisu a gramatiky novým spôsobom!

Ceny sú uvedené za školský rok vrátane letných prázdnin.
Kompletné balíky diktátov tak pre vás budú dostupné od momentu úhrady až do 31.08.2018.

Najobľúbenejší balík
19,98s DPH
Precvičovanie nahovorených diktátov online!
  • 84 nahovorených diktátov pre každý ročník
  • dieťa diktáty len počuje, rovnako ako v škole
  • dieťa môže písať aj bez Vášho priameho dozoru
  • môže písať rukou na papier
  • môže písať aj na počítači - vtedy mu diktát skontrolujeme automaticky
  • v rodičovskej zóne máte prehľad o výsledkoch Vašich detí
Odporúčame!
INTENZÍVNY balík
299,94s DPH
Vhodný pre žiakov, ktorí potrebujú intenzívny tréning
  • ZÁKLADNÝ balík + navyše:
  • generovanie diktátov na mieru z viet, v ktorých sa dieťa pomýlilo
  • diktáty na mieru sú dostupné ako zvukové nahrávky, rovnako ako základné diktáty
  • diktáty na mieru sú veľká pridaná hodnota

Všetky ceny sú uvedené s DPH. Prevádzkovateľ je platca DPH.