O nás

OnlineDiktáty.sk - precvičovanie pravospisu a gramatiky novým spôsobom!

Celý tím OnlineDiktáty.sk je "už pár rokov" po základnej škole, ale ešte stále si dobre pamätáme, ako sa nám niekedy nechcelo písať diktáty a gramatické cvičenia.

S odstupom času však vidíme, že to malo svoj význam a bolo dobré, že nás do toho rodičia a učitelia tlačili.

Určite ste sa aj Vy stretli s chybami v rôznych textoch – v listoch, v mailoch, v obchodnej alebo vo firemnej korešpondencii, ale tiež v diskusiách na internete. Niektorí ľudia síce hovoria, že je jedno, ako je to napísané, ale tak ako reč, aj písomný prejav je našou vizitkou a nemalo by nám to byť ľahostajné.

Uvedomujeme si, že slovenčina nie je ľahký jazyk, ale je náš materinský a preto by bolo dobré, ak by sme ho ovládali správne - nielen ústne, ale aj písomne. Doprajte to aj svojim deťom. Nech sa nemusia za svoje písomné práce hanbiť - či už to bude slohová úloha, referát, diktát (v škole), alebo neskôr životopis, rôzne žiadosti, listy, maily kolegom alebo obchodným partnerom (v práci).

Ako sa hovorí: "Opakovanie je matkou múdrosti." Čím viac diktátov a cvičení budú Vaše deti doma písať, tým rýchlejšie a prirodzenejšie sa naučia nielen pravopis, ale aj gramatiku a v škole im to pôjde lepšie.

Preto sú OnlineDiktáty.sk navrhnuté tak, aby ich motivovali k dosahovaniu lepších výsledkov, aby videli, kde robia chyby a ako to má byť správne, a tiež, aby si medzi ukážkami z kníh našli nejakú tú svoju, ktorá ich zaujme a presvedčí, aby si prečítali aj celú knihu.

Možno budú zo začiatku trochu vzdorovať a nebude sa im chcieť nič robiť, ale o pár rokov, keď uvidia, aké veľké problémy majú ich kolegovia - v škole či v práci - s písaním súkromnej alebo pracovnej korešpondencie, určite vám budú vďačné, že ste ich teraz k tomu donútili. Tak ako sme my vďační našim rodičom a učiteľom.