Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

číslovky

Nahovorený diktát pre 7. ročník

Precvičte si diktát pre 7. ročník zameraný na číslovky.

Diktát č. 13 pre 7. ročník obsahuje celkovo 90 slov v 10 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 11 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na cudzie slová9912:57
1. polrokDiktát na jedni/jedny10010:56
1. polrokDiktát na krátke a dlhé tvary zámen10009:56
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená mužského rodu10013:22
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9611:43
1. polrokDiktát na cudzie slová8310:55
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva9813:58
1. polrokDiktát na jedni/jedny9012:21
1. polrokDiktát na jedni/jedny9411:22
1. polrokDiktát na číslovky9410:54
1. polrokDiktát na číslovky10012:14
1. polrokDiktát na číslovky9111:14
1. polrokDiktát na číslovky9011:15
1. polrokDiktát na citoslovcia9713:57
1. polrokDiktát na citoslovcia9313:08
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená8611:15
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená9512:24
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9411:47
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená8310:09
1. polrokDiktát na cudzie slová9111:32
1. polrokDiktát na cudzie slová9609:13
1. polrokDiktát na krátke a dlhé tvary zámen10614:15
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená11616:11
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9111:45
1. polrokDiktát na číslovky10712:17
1. polrokDiktát na častice10415:31
1. polrokDiktát na jedni/jedny10113:35
1. polrokDiktát na predložky s/so, z/zo11114:03
1. polrokDiktát na skloňovanie čísloviek9613:36
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená, jedni/jedny9812:58
1. polrokDiktát na číslovky9513:11
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená mužského rodu10315:11
1. polrokDiktát na krátke a dlhé tvary zámen9213:11
1. polrokDiktát na skloňovanie čísloviek9413:00
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva9513:59
1. polrokDiktát na prídavné a podstatné mená8711:42
1. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená11013:18
1. polrokDiktát na cudzie slová8411:08
1. polrokDiktát na prídavné a podstatné mená11113:14
1. polrokDiktát na pravopisu historických slov9212:07
1. polrokDiktát na pravopis neologizmov8311:24
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená12614:54
2. polrokDiktát na číslovky8807:44
2. polrokDiktát na číslovky a slovesá9207:17
2. polrokDiktát na predložky, spojky, prídavné mená9006:58
2. polrokDiktát na citoslovcia10208:51
2. polrokDiktát na častice9507:48
2. polrokDiktát na častice a citoslovcia9507:30
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva 7. ročníka + čiarka v súvetí9207:22
2. polrokDiktát na písanie veľkých písmen7406:34
2. polrokDiktát na zvratné zámená10308:14
2. polrokDiktát na privlastňovacie zámená9807:49
2. polrokDiktát na ukazovacie zámená9606:53
2. polrokDiktát na opytovacie zámená8406:33
2. polrokDiktát na neurčité zámená9207:07
2. polrokDiktát na vymedzovacie zámená10007:34
2. polrokDiktát na číslovky10808:03
2. polrokDiktát na predložky8707:04
2. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená8005:56
2. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9707:36
2. polrokDiktát na jedni/jedny9406:36
2. polrokDiktát na číslovky9907:40
2. polrokDiktát na citoslovcia9708:28
2. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená9908:05
2. polrokDiktát na číslovky9908:36
2. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9007:12
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva – 7. ročník9306:39
2. polrokDiktát na základné a radové číslovky10808:34
2. polrokDiktát na citoslovcia9608:37
2. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9808:14
2. polrokDiktát na cudzie podstatné mená9908:46
2. polrokDiktát na vlastné podstatné mená9307:20
2. polrokDiktát na i/y po obojakých spoluhláskach11208:54
2. polrokDiktát na podstatné a prídavné mená10208:18
2. polrokDiktát na číslovky10708:05
2. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9507:48
2. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená9908:18
2. polrokDiktát na mix učiva12309:16
2. polrokDiktát na zámená8907:34
2. polrokDiktát na pomnožné podstatné mená9607:38
2. polrokDiktát na číslovky8707:40
2. polrokDiktát na zámená10608:32
2. polrokDiktát na mix učiva11009:59
2. polrokDiktát na mix učiva8607:35
Spolu84 diktátov8 122 slov14:14:19