Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Mix učiva

Nahovorený diktát pre 9. ročník

Precvičte si diktát pre 9. ročník zameraný na mix učiva.

Diktát č. 40 pre 9. ročník obsahuje celkovo 136 slov v 12 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 9 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na prídavné mená14111:39
1. polrokDiktát na spojovník, pomlčka, lomka14816:43
1. polrokDiktát na pani, vzor gazdiná15015:03
1. polrokDiktát na dvojtvary podstatných mien14815:09
1. polrokDiktát na číslovky14916:39
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva15116:56
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva14916:00
1. polrokDiktát na mať, pani, gazdiná12614:42
1. polrokDiktát na mať, pani, gazdiná12513:57
1. polrokDiktát na číslovky11813:31
1. polrokDiktát na číslovky13013:46
1. polrokDiktát na citoslovcia, prístavok, priama reč14815:46
1. polrokDiktát na oslovenie, citoslovcia, prístavok, priama reč13814:45
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená13214:56
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená13114:53
1. polrokDiktát na príslovky13314:07
1. polrokDiktát na príslovky12314:41
1. polrokDiktát na spojovník12615:00
1. polrokDiktát na prídavné mená12014:04
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva12915:02
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva10713:08
1. polrokDiktát na opakovanie učiva14016:26
1. polrokDiktát na mix učiva15217:13
1. polrokDiktát na mix učiva13111:16
1. polrokDiktát na cudzie slová13514:10
1. polrokDiktát na cudzie slová13615:23
1. polrokDiktát na písanie i/y15217:13
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená13615:20
1. polrokDiktát na opakovanie učiva13715:27
1. polrokDiktát na dvojtvary podstatných mien12413:13
1. polrokDiktát na mix učiva14615:47
1. polrokDiktát na mix učiva14314:46
1. polrokDiktát na mix učiva13714:17
1. polrokDiktát na mix učiva14417:51
1. polrokDiktát na mix učiva13214:04
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená14214:44
1. polrokDiktát na mix učiva11313:42
1. polrokDiktát na mix učiva11912:58
1. polrokDiktát na prídavné mená15015:49
1. polrokDiktát na ustálené slovné spojenia14515:27
1. polrokDiktát na plnovýznamové slová13415:04
1. polrokDiktát na skratky14815:29
2. polrokDiktát na slovesá a príslovky14910:48
2. polrokDiktát na predložky, spojky, častice a citoslovcia13311:09
2. polrokDiktát na citoslovcia, prístavok14611:48
2. polrokDiktát na viacnásobný a vytýčený vetný člen15211:15
2. polrokDiktát na jednoduché vety a súvetia13710:51
2. polrokDiktát na jednoduché vety a súvetia13910:22
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva 9. ročníka15011:52
2. polrokDiktát na spojovník15612:28
2. polrokDiktát na číslovky14610:37
2. polrokDiktát na mix učiva12510:12
2. polrokDiktát na citoslovcia13910:43
2. polrokDiktát na častice14810:08
2. polrokDiktát na nepravidelné skloňovanie podstatných mien ženského rodu14009:54
2. polrokDiktát na mix učiva15211:07
2. polrokDiktát na číslovky12309:14
2. polrokDiktát na častice14509:56
2. polrokDiktát na mix učiva12109:47
2. polrokDiktát na mix učiva17813:54
2. polrokDiktát na mať, pani, gazdiná13209:54
2. polrokDiktát na číslovky13310:45
2. polrokDiktát na dôraz na oslovenie, citoslovcia, prístavok, viacnásobný vetný člen, súvetia13110:23
2. polrokDiktát na príslovky13309:57
2. polrokDiktát na spojovník12509:34
2. polrokDiktát na prídavné mená13410:47
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva13310:26
2. polrokDiktát na súvetia14011:08
2. polrokDiktát na ohybné slovné druhy13810:18
2. polrokDiktát na mix učiva13810:46
2. polrokDiktát na zmodernizované porekadlá12308:47
2. polrokDiktát na písanie i/y po tvrdých spoluhláskach13710:45
2. polrokDiktát na číslovky14210:18
2. polrokDiktát na stupňovaných prídavných mien16612:25
2. polrokDiktát na číslovky14910:35
2. polrokDiktát na dvojtvary podstatných mien15811:27
2. polrokDiktát na nepravidelné skloňovanie slov13909:44
2. polrokDiktát na mix učiva15510:21
2. polrokDiktát na mix učiva16011:30
2. polrokDiktát na mix učiva15511:18
2. polrokDiktát na mix učiva15511:04
2. polrokDiktát na mix učiva13609:59
2. polrokDiktát na mix učiva16311:58
2. polrokDiktát na mix učiva16711:31
Spolu84 diktátov11 739 slov17:57:51