Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

zhrnutie učiva

Nahovorený diktát pre 9. ročník

Precvičte si diktát pre 9. ročník zameraný na zhrnutie učiva.

Diktát č. 6 pre 9. ročník obsahuje celkovo 151 slov v 12 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 16 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na prídavné mená14111:39
1. polrokDiktát na spojovník, pomlčka, lomka14816:43
1. polrokDiktát na pani, vzor gazdiná15015:03
1. polrokDiktát na dvojtvary podstatných mien14815:09
1. polrokDiktát na číslovky14916:39
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva15116:56
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva14916:00
1. polrokDiktát na mať, pani, gazdiná12614:42
1. polrokDiktát na mať, pani, gazdiná12513:57
1. polrokDiktát na číslovky11813:31
1. polrokDiktát na číslovky13013:46
1. polrokDiktát na citoslovcia, prístavok, priama reč14815:46
1. polrokDiktát na oslovenie, citoslovcia, prístavok, priama reč13814:45
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená13214:56
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená13114:53
1. polrokDiktát na príslovky13314:07
1. polrokDiktát na príslovky12314:41
1. polrokDiktát na spojovník12615:00
1. polrokDiktát na prídavné mená12014:04
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva12915:02
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva10713:08
1. polrokDiktát na opakovanie učiva14016:26
1. polrokDiktát na mix učiva15217:13
1. polrokDiktát na mix učiva13111:16
1. polrokDiktát na cudzie slová13514:10
1. polrokDiktát na cudzie slová13615:23
1. polrokDiktát na písanie i/y15217:13
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená13615:20
1. polrokDiktát na opakovanie učiva13715:27
1. polrokDiktát na dvojtvary podstatných mien12413:13
1. polrokDiktát na mix učiva14615:47
1. polrokDiktát na mix učiva14314:46
1. polrokDiktát na mix učiva13714:17
1. polrokDiktát na mix učiva14417:51
1. polrokDiktát na mix učiva13214:04
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená14214:44
1. polrokDiktát na mix učiva11313:42
1. polrokDiktát na mix učiva11912:58
1. polrokDiktát na prídavné mená15015:49
1. polrokDiktát na ustálené slovné spojenia14515:27
1. polrokDiktát na plnovýznamové slová13415:04
1. polrokDiktát na skratky14815:29
2. polrokDiktát na slovesá a príslovky14910:48
2. polrokDiktát na predložky, spojky, častice a citoslovcia13311:09
2. polrokDiktát na citoslovcia, prístavok14611:48
2. polrokDiktát na viacnásobný a vytýčený vetný člen15211:15
2. polrokDiktát na jednoduché vety a súvetia13710:51
2. polrokDiktát na jednoduché vety a súvetia13910:22
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva 9. ročníka15011:52
2. polrokDiktát na spojovník15612:28
2. polrokDiktát na číslovky14610:37
2. polrokDiktát na mix učiva12510:12
2. polrokDiktát na citoslovcia13910:43
2. polrokDiktát na častice14810:08
2. polrokDiktát na nepravidelné skloňovanie podstatných mien ženského rodu14009:54
2. polrokDiktát na mix učiva15211:07
2. polrokDiktát na číslovky12309:14
2. polrokDiktát na častice14509:56
2. polrokDiktát na mix učiva12109:47
2. polrokDiktát na mix učiva17813:54
2. polrokDiktát na mať, pani, gazdiná13209:54
2. polrokDiktát na číslovky13310:45
2. polrokDiktát na dôraz na oslovenie, citoslovcia, prístavok, viacnásobný vetný člen, súvetia13110:23
2. polrokDiktát na príslovky13309:57
2. polrokDiktát na spojovník12509:34
2. polrokDiktát na prídavné mená13410:47
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva13310:26
2. polrokDiktát na súvetia14011:08
2. polrokDiktát na ohybné slovné druhy13810:18
2. polrokDiktát na mix učiva13810:46
2. polrokDiktát na zmodernizované porekadlá12308:47
2. polrokDiktát na písanie i/y po tvrdých spoluhláskach13710:45
2. polrokDiktát na číslovky14210:18
2. polrokDiktát na stupňovaných prídavných mien16612:25
2. polrokDiktát na číslovky14910:35
2. polrokDiktát na dvojtvary podstatných mien15811:27
2. polrokDiktát na nepravidelné skloňovanie slov13909:44
2. polrokDiktát na mix učiva15510:21
2. polrokDiktát na mix učiva16011:30
2. polrokDiktát na mix učiva15511:18
2. polrokDiktát na mix učiva15511:04
2. polrokDiktát na mix učiva13609:59
2. polrokDiktát na mix učiva16311:58
2. polrokDiktát na mix učiva16711:31
Spolu84 diktátov11 739 slov17:57:51