Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Prídavné mená

Nahovorený diktát pre 5. ročník

Precvičte si diktát pre 5. ročník zameraný na prídavné mená.

Diktát č. 4 pre 5. ročník obsahuje celkovo 74 slov v 10 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 7 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na vybrané slová, spodobovanie, priama reč7010:01
1. polrokDiktát na opakovanie učiva7011:05
1. polrokDiktát na vybrané slová, spodobovanie, zdvojené spoluhlásky7007:53
1. polrokDiktát na zámená6709:20
1. polrokDiktát na podstatné mená mužského rodu7009:28
1. polrokDiktát na podstatné mená ženského rodu6908:35
1. polrokDiktát na vybrané slová, spodobovanie, zámená, podstatné mená6808:35
1. polrokDiktát na opakovanie učiva10413:46
1. polrokDiktát na opakovanie učiva9613:59
1. polrokDiktát na príslovia, porekadlá, pranostiky8110:58
1. polrokDiktát na príslovia, porekadlá, pranostiky8312:07
1. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny, zdvojené spoluhlásky8611:50
1. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny, zdvojené spoluhlásky8112:28
1. polrokDiktát na prídavné mená7510:31
1. polrokDiktát na prídavné mená6910:08
1. polrokDiktát na podstatné mená7710:55
1. polrokDiktát na podstatné mená7511:22
1. polrokDiktát na slovesá8912:10
1. polrokDiktát na slovesá8711:36
1. polrokDiktát na radi/rady7506:20
1. polrokDiktát na radi/rady7909:48
1. polrokDiktát na opakovanie učiva7308:02
1. polrokDiktát na priama reč8010:57
1. polrokDiktát na rytmický zákon6709:29
1. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny, zdvojené spoluhlásky8011:53
1. polrokDiktát na prídavné mená7710:09
1. polrokDiktát na písanie i/y8411:00
1. polrokDiktát na podstatné mená7009:51
1. polrokDiktát na rytmický zákon7410:25
1. polrokDiktát na priama reč7309:58
1. polrokDiktát na zdvojené spoluhlásky6809:46
1. polrokDiktát na slovesá, priama reč6908:34
1. polrokDiktát na podstatné mená, slovesá65-
1. polrokDiktát na rytmický zákon7510:31
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva7209:47
1. polrokDiktát na podstatné mená8010:26
1. polrokDiktát na byť/biť6908:26
1. polrokDiktát na životné podstatné mená mužského rodu5207:23
1. polrokDiktát na písanie i/y po L7109:48
1. polrokDiktát na podstatné mená ženského rodu7210:41
1. polrokDiktát na mix učiva7308:31
1. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu8711:09
2. polrokDiktát na prídavné mená7007:36
2. polrokDiktát na podstatné mená7006:34
2. polrokDiktát na podstatné mená7107:18
2. polrokDiktát na prídavné mená7407:28
2. polrokDiktát na prídavné mená zvieracie7006:54
2. polrokDiktát na slovesá7006:54
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva6606:09
2. polrokDiktát na radi/rady6606:33
2. polrokDiktát na zdvojené spoluhlásky a spoluhláskové skupiny7506:40
2. polrokDiktát na pravidlo o rytmickom krátení7007:15
2. polrokDiktát na priama reč8307:28
2. polrokDiktát na prídavné mená7106:42
2. polrokDiktát na pravidlo o rytmickom krátení – výnimky7608:23
2. polrokDiktát na slovesá6706:52
2. polrokDiktát na vybrané slová po M7707:46
2. polrokDiktát na vybrané slová P7506:56
2. polrokDiktát na priama reč8408:21
2. polrokDiktát na pravidlo o rytmickom krátení6206:13
2. polrokDiktát na opakovanie učiva6906:52
2. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny/zdvojené spoluhlásky7007:14
2. polrokDiktát na prídavné mená6706:38
2. polrokDiktát na slovesá7506:32
2. polrokDiktát na radi/rady7807:49
2. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny/zdvojené spoluhlásky7107:22
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva7106:13
2. polrokDiktát na zdvojené spoluhlásky7106:45
2. polrokDiktát na číslovky6905:41
2. polrokDiktát na prídavné mená podľa vzoru pekný6806:46
2. polrokDiktát na podstatné mená podľa vzoru chlap7607:06
2. polrokDiktát8306:52
2. polrokDiktát na podstatné mená podľa vzoru ulica5605:17
2. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny7406:56
2. polrokDiktát na rytmický zákon a jeho výnimky8807:57
2. polrokDiktát na písanie i/y7907:28
2. polrokDiktát na zdvojené spoluhlásky7107:06
2. polrokDiktát na písanie i/y7207:21
2. polrokDiktát na podmieňovací spôsob6805:48
2. polrokDiktát na vybrané slová7406:45
2. polrokDiktát na podmieňovací spôsob + rytmický zákon8407:01
2. polrokDiktát na vybrané slová6606:10
2. polrokDiktát na podmieňovací spôsob + písanie i/y6905:50
2. polrokDiktát na mix 5. ročník9107:48
Spolu84 diktátov6 229 slov11:51:00