Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Priama reč

Nahovorený diktát pre 5. ročník

Precvičte si diktát pre 5. ročník zameraný na priama reč.

Diktát č. 23 pre 5. ročník obsahuje celkovo 80 slov v 10 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 10 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na vybrané slová, spodobovanie, priama reč7010:01
1. polrokDiktát na opakovanie učiva7011:05
1. polrokDiktát na vybrané slová, spodobovanie, zdvojené spoluhlásky7007:53
1. polrokDiktát na zámená6709:20
1. polrokDiktát na podstatné mená mužského rodu7009:28
1. polrokDiktát na podstatné mená ženského rodu6908:35
1. polrokDiktát na vybrané slová, spodobovanie, zámená, podstatné mená6808:35
1. polrokDiktát na opakovanie učiva10413:46
1. polrokDiktát na opakovanie učiva9613:59
1. polrokDiktát na príslovia, porekadlá, pranostiky8110:58
1. polrokDiktát na príslovia, porekadlá, pranostiky8312:07
1. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny, zdvojené spoluhlásky8611:50
1. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny, zdvojené spoluhlásky8112:28
1. polrokDiktát na prídavné mená7510:31
1. polrokDiktát na prídavné mená6910:08
1. polrokDiktát na podstatné mená7710:55
1. polrokDiktát na podstatné mená7511:22
1. polrokDiktát na slovesá8912:10
1. polrokDiktát na slovesá8711:36
1. polrokDiktát na radi/rady7506:20
1. polrokDiktát na radi/rady7909:48
1. polrokDiktát na opakovanie učiva7308:02
1. polrokDiktát na priama reč8010:57
1. polrokDiktát na rytmický zákon6709:29
1. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny, zdvojené spoluhlásky8011:53
1. polrokDiktát na prídavné mená7710:09
1. polrokDiktát na písanie i/y8411:00
1. polrokDiktát na podstatné mená7009:51
1. polrokDiktát na rytmický zákon7410:25
1. polrokDiktát na priama reč7309:58
1. polrokDiktát na zdvojené spoluhlásky6809:46
1. polrokDiktát na slovesá, priama reč6908:34
1. polrokDiktát na podstatné mená, slovesá65-
1. polrokDiktát na rytmický zákon7510:31
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva7209:47
1. polrokDiktát na podstatné mená8010:26
1. polrokDiktát na byť/biť6908:26
1. polrokDiktát na životné podstatné mená mužského rodu5207:23
1. polrokDiktát na písanie i/y po L7109:48
1. polrokDiktát na podstatné mená ženského rodu7210:41
1. polrokDiktát na mix učiva7308:31
1. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu8711:09
2. polrokDiktát na prídavné mená7007:36
2. polrokDiktát na podstatné mená7006:34
2. polrokDiktát na podstatné mená7107:18
2. polrokDiktát na prídavné mená7407:28
2. polrokDiktát na prídavné mená zvieracie7006:54
2. polrokDiktát na slovesá7006:54
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva6606:09
2. polrokDiktát na radi/rady6606:33
2. polrokDiktát na zdvojené spoluhlásky a spoluhláskové skupiny7506:40
2. polrokDiktát na pravidlo o rytmickom krátení7007:15
2. polrokDiktát na priama reč8307:28
2. polrokDiktát na prídavné mená7106:42
2. polrokDiktát na pravidlo o rytmickom krátení – výnimky7608:23
2. polrokDiktát na slovesá6706:52
2. polrokDiktát na vybrané slová po M7707:46
2. polrokDiktát na vybrané slová P7506:56
2. polrokDiktát na priama reč8408:21
2. polrokDiktát na pravidlo o rytmickom krátení6206:13
2. polrokDiktát na opakovanie učiva6906:52
2. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny/zdvojené spoluhlásky7007:14
2. polrokDiktát na prídavné mená6706:38
2. polrokDiktát na slovesá7506:32
2. polrokDiktát na radi/rady7807:49
2. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny/zdvojené spoluhlásky7107:22
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva7106:13
2. polrokDiktát na zdvojené spoluhlásky7106:45
2. polrokDiktát na číslovky6905:41
2. polrokDiktát na prídavné mená podľa vzoru pekný6806:46
2. polrokDiktát na podstatné mená podľa vzoru chlap7607:06
2. polrokDiktát8306:52
2. polrokDiktát na podstatné mená podľa vzoru ulica5605:17
2. polrokDiktát na spoluhláskové skupiny7406:56
2. polrokDiktát na rytmický zákon a jeho výnimky8807:57
2. polrokDiktát na písanie i/y7907:28
2. polrokDiktát na zdvojené spoluhlásky7107:06
2. polrokDiktát na písanie i/y7207:21
2. polrokDiktát na podmieňovací spôsob6805:48
2. polrokDiktát na vybrané slová7406:45
2. polrokDiktát na podmieňovací spôsob + rytmický zákon8407:01
2. polrokDiktát na vybrané slová6606:10
2. polrokDiktát na podmieňovací spôsob + písanie i/y6905:50
2. polrokDiktát na mix 5. ročník9107:48
Spolu84 diktátov6 229 slov11:51:00