Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Súvetia

Nahovorený diktát pre 8. ročník

Precvičte si diktát pre 8. ročník zameraný na súvetia.

Diktát č. 16 pre 8. ročník obsahuje celkovo 120 slov v 12 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 9 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na písanie i/y, í/ý v koreni cudzích slov11515:18
1. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r11210:28
1. polrokDiktát na predpony cudzích slov11414:58
1. polrokDiktát na prípony10012:04
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená mužského rodu12115:55
1. polrokDiktát na slovesá a spojky v priraďovacom a podraďovacom súvetí12014:17
1. polrokDiktát na príslovky, predložky, spojky v súvetí12013:04
1. polrokDiktát na písanie čiarky11513:23
1. polrokDiktát na cudzie slová11417:06
1. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r12314:04
1. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r11814:24
1. polrokDiktát na písanie čiarky12415:30
1. polrokDiktát na cudzie slová11515:52
1. polrokDiktát na cudzie prípony (-id, -yl, -ita, -ista, -izmus)11915:29
1. polrokDiktát na cudzie prípony (-id, -yl, -ita, -ista, -izmus)12815:46
1. polrokDiktát na súvetia10712:21
1. polrokDiktát na súvetia13111:04
1. polrokDiktát na priama reč12414:33
1. polrokDiktát na priama reč13716:13
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva12514:33
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva12114:24
1. polrokDiktát na cudzie prípony a predpony11414:24
1. polrokDiktát na cudzie slová11313:54
1. polrokDiktát na súvetia10311:25
1. polrokDiktát na súvetia11312:45
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená12113:56
1. polrokDiktát11014:26
1. polrokDiktát na cudzie slová12516:19
1. polrokDiktát na cudzie predpony11314:59
1. polrokDiktát na cudzie slová10713:20
1. polrokDiktát na mix učiva11813:47
1. polrokDiktát na cudzie slová10512:08
1. polrokDiktát na cudzie slová11613:41
1. polrokDiktát na mix učiva12914:46
1. polrokDiktát na mix učiva13116:32
1. polrokDiktát na číslovky11012:39
1. polrokDiktát na predložky11512:24
1. polrokDiktát na prídavné mená a príslovky11513:05
1. polrokDiktát na slovesné podstatné mená11513:09
1. polrokDiktát na spojky11512:30
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená a prídavné mená11613:54
1. polrokDiktát na zámená12214:48
2. polrokDiktát na čiarka v jednoduchej vete a súvetí11108:51
2. polrokDiktát na čiarka v priraďovacom a podraďovacom súvetí11108:55
2. polrokDiktát na bodka za skratkou11109:46
2. polrokDiktát na čiarka v priraďovacom a podraďovacom súvetí11909:04
2. polrokDiktát na podstatné mená cudzie neživotné na -r, -l v súvetí ( čiarky, spojky)11909:56
2. polrokDiktát na cudzie nesklonné podstatné mená11910:22
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva 8. ročníka11810:08
2. polrokDiktát na cudzie slová11711:13
2. polrokDiktát na cudzie predpony – ex/exo11711:11
2. polrokDiktát na cudzie slová12411:53
2. polrokDiktát na písanie i/y v koreni cudzích slov12310:39
2. polrokDiktát na priraďovacie súvetia10909:34
2. polrokDiktát na podraďovacie súvetia10808:39
2. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -el12010:00
2. polrokDiktát na interpunkcia11810:58
2. polrokDiktát na súvetia12009:45
2. polrokDiktát na cudzie prípony -ita, -ista, -id/-it, -izovať, -yl11910:55
2. polrokDiktát na cudzie slová12310:30
2. polrokDiktát na cudzie slová10410:05
2. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r10709:08
2. polrokDiktát na písanie čiarky10809:22
2. polrokDiktát na skratky10609:14
2. polrokDiktát na súvetia11808:54
2. polrokDiktát na priama reč11710:32
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva10008:21
2. polrokDiktát na pravopis slov zakončených na -al/ -ál, -ar/-ár12911:07
2. polrokDiktát na cudzie podstatné mená10910:29
2. polrokDiktát na podstatné mená12411:46
2. polrokDiktát na pravopis slov zakončených na -el, -er/-ér11010:42
2. polrokDiktát na predložky10809:37
2. polrokDiktát na priraďovacie a podraďovacie súvetia10009:06
2. polrokDiktát na prídavné mená12411:21
2. polrokDiktát na cudzie slová11309:37
2. polrokDiktát na mix učiva13310:42
2. polrokDiktát na cudzie slová11310:08
2. polrokDiktát na podstatné mená zakončené na -l, -r12911:04
2. polrokDiktát na mix učiva12209:47
2. polrokDiktát na mix učiva10009:05
2. polrokDiktát na mix učiva12410:04
2. polrokDiktát na mix učiva12309:51
2. polrokDiktát na priama reč12109:23
2. polrokDiktát na mix učiva12509:39
Spolu84 diktátov9 802 slov16:51:00