Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Zhrnutie učiva

Nahovorený diktát pre 8. ročník

Precvičte si diktát pre 8. ročník zameraný na zhrnutie učiva.

Diktát č. 20 pre 8. ročník obsahuje celkovo 125 slov v 15 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 14 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na písanie i/y, í/ý v koreni cudzích slov11515:18
1. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r11210:28
1. polrokDiktát na predpony cudzích slov11414:58
1. polrokDiktát na prípony10012:04
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená mužského rodu12115:55
1. polrokDiktát na slovesá a spojky v priraďovacom a podraďovacom súvetí12014:17
1. polrokDiktát na príslovky, predložky, spojky v súvetí12013:04
1. polrokDiktát na písanie čiarky11513:23
1. polrokDiktát na cudzie slová11417:06
1. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r12314:04
1. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r11814:24
1. polrokDiktát na písanie čiarky12415:30
1. polrokDiktát na cudzie slová11515:52
1. polrokDiktát na cudzie prípony (-id, -yl, -ita, -ista, -izmus)11915:29
1. polrokDiktát na cudzie prípony (-id, -yl, -ita, -ista, -izmus)12815:46
1. polrokDiktát na súvetia10712:21
1. polrokDiktát na súvetia13111:04
1. polrokDiktát na priama reč12414:33
1. polrokDiktát na priama reč13716:13
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva12514:33
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva12114:24
1. polrokDiktát na cudzie prípony a predpony11414:24
1. polrokDiktát na cudzie slová11313:54
1. polrokDiktát na súvetia10311:25
1. polrokDiktát na súvetia11312:45
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená12113:56
1. polrokDiktát11014:26
1. polrokDiktát na cudzie slová12516:19
1. polrokDiktát na cudzie predpony11314:59
1. polrokDiktát na cudzie slová10713:20
1. polrokDiktát na mix učiva11813:47
1. polrokDiktát na cudzie slová10512:08
1. polrokDiktát na cudzie slová11613:41
1. polrokDiktát na mix učiva12914:46
1. polrokDiktát na mix učiva13116:32
1. polrokDiktát na číslovky11012:39
1. polrokDiktát na predložky11512:24
1. polrokDiktát na prídavné mená a príslovky11513:05
1. polrokDiktát na slovesné podstatné mená11513:09
1. polrokDiktát na spojky11512:30
1. polrokDiktát na zvieracie podstatné mená a prídavné mená11613:54
1. polrokDiktát na zámená12214:48
2. polrokDiktát na čiarka v jednoduchej vete a súvetí11108:51
2. polrokDiktát na čiarka v priraďovacom a podraďovacom súvetí11108:55
2. polrokDiktát na bodka za skratkou11109:46
2. polrokDiktát na čiarka v priraďovacom a podraďovacom súvetí11909:04
2. polrokDiktát na podstatné mená cudzie neživotné na -r, -l v súvetí ( čiarky, spojky)11909:56
2. polrokDiktát na cudzie nesklonné podstatné mená11910:22
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva 8. ročníka11810:08
2. polrokDiktát na cudzie slová11711:13
2. polrokDiktát na cudzie predpony – ex/exo11711:11
2. polrokDiktát na cudzie slová12411:53
2. polrokDiktát na písanie i/y v koreni cudzích slov12310:39
2. polrokDiktát na priraďovacie súvetia10909:34
2. polrokDiktát na podraďovacie súvetia10808:39
2. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -el12010:00
2. polrokDiktát na interpunkcia11810:58
2. polrokDiktát na súvetia12009:45
2. polrokDiktát na cudzie prípony -ita, -ista, -id/-it, -izovať, -yl11910:55
2. polrokDiktát na cudzie slová12310:30
2. polrokDiktát na cudzie slová10410:05
2. polrokDiktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r10709:08
2. polrokDiktát na písanie čiarky10809:22
2. polrokDiktát na skratky10609:14
2. polrokDiktát na súvetia11808:54
2. polrokDiktát na priama reč11710:32
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva10008:21
2. polrokDiktát na pravopis slov zakončených na -al/ -ál, -ar/-ár12911:07
2. polrokDiktát na cudzie podstatné mená10910:29
2. polrokDiktát na podstatné mená12411:46
2. polrokDiktát na pravopis slov zakončených na -el, -er/-ér11010:42
2. polrokDiktát na predložky10809:37
2. polrokDiktát na priraďovacie a podraďovacie súvetia10009:06
2. polrokDiktát na prídavné mená12411:21
2. polrokDiktát na cudzie slová11309:37
2. polrokDiktát na mix učiva13310:42
2. polrokDiktát na cudzie slová11310:08
2. polrokDiktát na podstatné mená zakončené na -l, -r12911:04
2. polrokDiktát na mix učiva12209:47
2. polrokDiktát na mix učiva10009:05
2. polrokDiktát na mix učiva12410:04
2. polrokDiktát na mix učiva12309:51
2. polrokDiktát na priama reč12109:23
2. polrokDiktát na mix učiva12509:39
Spolu84 diktátov9 802 slov16:51:00