Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Prídavné a podstatné mená

Nahovorený diktát pre 6. ročník

Precvičte si diktát pre 6. ročník zameraný na prídavné a podstatné mená.

Diktát č. 38 pre 6. ročník obsahuje celkovo 77 slov v 12 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 10 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na prídavné mená7810:07
1. polrokDiktát na opakovanie učiva8510:20
1. polrokDiktát na oni/ony, mojím/mojim7907:06
1. polrokDiktát na sami/samy/samý6909:05
1. polrokDiktát na tvorenie slov odvodzovaním a skladaním7910:38
1. polrokDiktát na prídavné mená8510:05
1. polrokDiktát na slovesá8310:27
1. polrokDiktát na sami/samy, samí/samý8209:30
1. polrokDiktát na sami/samy, samí/samý8109:51
1. polrokDiktát na oni/ony8411:13
1. polrokDiktát na oni/ony8812:12
1. polrokDiktát na mojím/mojim, tvojím/tvojim7510:24
1. polrokDiktát na mojím/mojim, tvojím/tvojim7310:15
1. polrokDiktát na tvorenie slov7510:33
1. polrokDiktát na tvorenie slov8210:34
1. polrokDiktát na zámená7710:11
1. polrokDiktát na zámená7708:56
1. polrokDiktát na príslovky8911:40
1. polrokDiktát na príslovky7809:04
1. polrokDiktát na prídavné mená7910:07
1. polrokDiktát na prídavné mená8510:08
1. polrokDiktát na sami/samy, samí/samý8210:07
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená7909:48
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená8510:22
1. polrokDiktát na podobne znejúce slová7008:10
1. polrokDiktát na príslovky8310:46
1. polrokDiktát na podstatné mená8812:49
1. polrokDiktát na zámená8812:06
1. polrokDiktát na sami/samy, samí/samý7309:55
1. polrokDiktát na mojím/mojim7109:23
1. polrokDiktát na oni/ony8812:34
1. polrokDiktát na zdrobneniny7710:33
1. polrokDiktát na stupňovanie, oni/ony, radi/rady7811:00
1. polrokDiktát na mojím/mojim, radi/rady, sami/samy9312:18
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva7710:08
1. polrokDiktát na písanie i/y8311:44
1. polrokDiktát na prídavné a podstatné mená7410:15
1. polrokDiktát na prídavné a podstatné mená7710:54
1. polrokDiktát na precvičovanie rytmického krátenia8311:47
1. polrokDiktát na precvičovanie prípon na konci slov7811:05
1. polrokDiktát7909:52
1. polrokDiktát na písanie i/y po obojakých spoluhláskach8009:03
2. polrokDiktát na slovesá7406:30
2. polrokDiktát na čiarka, pomlčka9007:29
2. polrokDiktát na príslovky8306:50
2. polrokDiktát na príslovky a prídavné mená8407:50
2. polrokDiktát na príslovky a ostatné neohybné slovné druhy8807:47
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva 6. ročníka8507:37
2. polrokDiktát na prídavné mená a vybrané slová8306:42
2. polrokDiktát na oni/ony7906:25
2. polrokDiktát na sami/samy/samí7106:11
2. polrokDiktát na spisovná slovenčina7906:23
2. polrokDiktát na vybrané slová po R7606:55
2. polrokDiktát na písanie i/í, y/ý8107:06
2. polrokDiktát na vybrané slová po S7606:42
2. polrokDiktát na vybrané slová po V8006:57
2. polrokDiktát na spisovná slovenčina7907:24
2. polrokDiktát na vybrané slová po V a Z8007:26
2. polrokDiktát na vybrané slová po L8007:12
2. polrokDiktát na písanie i/í, y/ý8807:47
2. polrokDiktát na sami/samy, samý/samí8107:15
2. polrokDiktát na oni/ony8407:13
2. polrokDiktát na zámená7906:22
2. polrokDiktát na mojim/mojím/tvojim/tvojím8006:47
2. polrokDiktát na tvorenie slov8407:13
2. polrokDiktát na príslovky7506:23
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva8607:20
2. polrokDiktát na tvorenie slov7506:52
2. polrokDiktát na podstatné mená7607:09
2. polrokDiktát na príslovky7906:23
2. polrokDiktát na zámená8307:14
2. polrokDiktát na privlastňovacie prídavné mená8007:11
2. polrokDiktát na zvieracie prídavné mená8006:49
2. polrokDiktát na slovesá8907:22
2. polrokDiktát na zdrobneniny7907:12
2. polrokDiktát na stupňovanie8407:10
2. polrokDiktát na sám/sama/samé/sami/samy8708:05
2. polrokDiktát na privlastňovacie zámená8107:01
2. polrokDiktát na mix učiva8407:35
2. polrokDiktát na zdrobneniny + stupňovanie8808:29
2. polrokDiktát na mojím/mojim8207:24
2. polrokDiktát na zdrobneniny8307:37
2. polrokDiktát na mix učiva8507:46
2. polrokDiktát na stupňovanie8006:50
Spolu84 diktátov6 789 slov12:17:00