Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Mojím/mojim

Nahovorený diktát pre 6. ročník

Precvičte si diktát pre 6. ročník zameraný na mojím/mojim.

Diktát č. 30 pre 6. ročník obsahuje celkovo 71 slov v 9 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 9 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na prídavné mená7810:07
1. polrokDiktát na opakovanie učiva8510:20
1. polrokDiktát na oni/ony, mojím/mojim7907:06
1. polrokDiktát na sami/samy/samý6909:05
1. polrokDiktát na tvorenie slov odvodzovaním a skladaním7910:38
1. polrokDiktát na prídavné mená8510:05
1. polrokDiktát na slovesá8310:27
1. polrokDiktát na sami/samy, samí/samý8209:30
1. polrokDiktát na sami/samy, samí/samý8109:51
1. polrokDiktát na oni/ony8411:13
1. polrokDiktát na oni/ony8812:12
1. polrokDiktát na mojím/mojim, tvojím/tvojim7510:24
1. polrokDiktát na mojím/mojim, tvojím/tvojim7310:15
1. polrokDiktát na tvorenie slov7510:33
1. polrokDiktát na tvorenie slov8210:34
1. polrokDiktát na zámená7710:11
1. polrokDiktát na zámená7708:56
1. polrokDiktát na príslovky8911:40
1. polrokDiktát na príslovky7809:04
1. polrokDiktát na prídavné mená7910:07
1. polrokDiktát na prídavné mená8510:08
1. polrokDiktát na sami/samy, samí/samý8210:07
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená7909:48
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená8510:22
1. polrokDiktát na podobne znejúce slová7008:10
1. polrokDiktát na príslovky8310:46
1. polrokDiktát na podstatné mená8812:49
1. polrokDiktát na zámená8812:06
1. polrokDiktát na sami/samy, samí/samý7309:55
1. polrokDiktát na mojím/mojim7109:23
1. polrokDiktát na oni/ony8812:34
1. polrokDiktát na zdrobneniny7710:33
1. polrokDiktát na stupňovanie, oni/ony, radi/rady7811:00
1. polrokDiktát na mojím/mojim, radi/rady, sami/samy9312:18
1. polrokDiktát na zhrnutie učiva7710:08
1. polrokDiktát na písanie i/y8311:44
1. polrokDiktát na prídavné a podstatné mená7410:15
1. polrokDiktát na prídavné a podstatné mená7710:54
1. polrokDiktát na precvičovanie rytmického krátenia8311:47
1. polrokDiktát na precvičovanie prípon na konci slov7811:05
1. polrokDiktát7909:52
1. polrokDiktát na písanie i/y po obojakých spoluhláskach8009:03
2. polrokDiktát na slovesá7406:30
2. polrokDiktát na čiarka, pomlčka9007:29
2. polrokDiktát na príslovky8306:50
2. polrokDiktát na príslovky a prídavné mená8407:50
2. polrokDiktát na príslovky a ostatné neohybné slovné druhy8807:47
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva 6. ročníka8507:37
2. polrokDiktát na prídavné mená a vybrané slová8306:42
2. polrokDiktát na oni/ony7906:25
2. polrokDiktát na sami/samy/samí7106:11
2. polrokDiktát na spisovná slovenčina7906:23
2. polrokDiktát na vybrané slová po R7606:55
2. polrokDiktát na písanie i/í, y/ý8107:06
2. polrokDiktát na vybrané slová po S7606:42
2. polrokDiktát na vybrané slová po V8006:57
2. polrokDiktát na spisovná slovenčina7907:24
2. polrokDiktát na vybrané slová po V a Z8007:26
2. polrokDiktát na vybrané slová po L8007:12
2. polrokDiktát na písanie i/í, y/ý8807:47
2. polrokDiktát na sami/samy, samý/samí8107:15
2. polrokDiktát na oni/ony8407:13
2. polrokDiktát na zámená7906:22
2. polrokDiktát na mojim/mojím/tvojim/tvojím8006:47
2. polrokDiktát na tvorenie slov8407:13
2. polrokDiktát na príslovky7506:23
2. polrokDiktát na zhrnutie učiva8607:20
2. polrokDiktát na tvorenie slov7506:52
2. polrokDiktát na podstatné mená7607:09
2. polrokDiktát na príslovky7906:23
2. polrokDiktát na zámená8307:14
2. polrokDiktát na privlastňovacie prídavné mená8007:11
2. polrokDiktát na zvieracie prídavné mená8006:49
2. polrokDiktát na slovesá8907:22
2. polrokDiktát na zdrobneniny7907:12
2. polrokDiktát na stupňovanie8407:10
2. polrokDiktát na sám/sama/samé/sami/samy8708:05
2. polrokDiktát na privlastňovacie zámená8107:01
2. polrokDiktát na mix učiva8407:35
2. polrokDiktát na zdrobneniny + stupňovanie8808:29
2. polrokDiktát na mojím/mojim8207:24
2. polrokDiktát na zdrobneniny8307:37
2. polrokDiktát na mix učiva8507:46
2. polrokDiktát na stupňovanie8006:50
Spolu84 diktátov6 789 slov12:17:00