Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Vybrané slová po B

Nahovorený diktát pre 4. ročník

Precvičte si diktát pre 4. ročník zameraný na vybrané slová po B.

Diktát č. 1 pre 4. ročník obsahuje celkovo 67 slov v 10 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou vyše 8 minút.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Prihláste sa, ak už máte používateľský účet na OnlineDiktáty.sk.

Ak ešte používateľký účet nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:

Meno:
E-mail:
Heslo:
Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokDiktát na vybrané slová po R6509:57
1. polrokDiktát na vybrané slová po P6507:45
1. polrokDiktát na vybrané slová po B6511:01
1. polrokDiktát na vybrané slová po M6509:46
1. polrokDiktát na vybrané slová po S5809:56
1. polrokDiktát na vybrané slová po V6409:49
1. polrokDiktát na vybrané slová po Z5909:39
1. polrokDiktát na vybrané slová po B, M7312:39
1. polrokDiktát na vybrané slová po R, S, V7611:54
1. polrokDiktát na vybrané slová po R, Z10517:26
1. polrokDiktát na vybrané slová10016:26
1. polrokDiktát na spodobovanie9912:12
1. polrokDiktát na spodobovanie8812:35
1. polrokDiktát na vlastné podstatné mená7813:02
1. polrokDiktát na vybrané slová po B7312:24
1. polrokDiktát na vybrané slová po P8914:34
1. polrokDiktát na vybrané slová po M9615:16
1. polrokDiktát na vybrané slová po R9314:03
1. polrokDiktát na vybrané slová po S9414:55
1. polrokDiktát na vybrané slová po V9615:00
1. polrokDiktát na vybrané slová po Z9013:37
1. polrokDiktát na podstatné mená6610:17
1. polrokDiktát na spodobovanie, slovesá6711:31
1. polrokDiktát na spodobovanie6510:19
1. polrokDiktát na vybrané slová po B, M, P6209:49
1. polrokDiktát na vybrané slová po M, R, S,6310:50
1. polrokDiktát na vybrané slová po V, Z6510:08
1. polrokDiktát na vybrané slová po L, R6010:07
1. polrokDiktát na spodobovanie6008:29
1. polrokDiktát na vybrané slová po B, M6209:28
1. polrokDiktát na vybrané slová6910:19
1. polrokDiktát na vybrané slová po P6008:54
1. polrokDiktát na vybrané slová6610:54
1. polrokDiktát na vybrané slová7210:26
1. polrokDiktát na vybrané slová6510:54
1. polrokDiktát na vybrané slová po B6811:26
1. polrokDiktát na vybrané slová po M5908:58
1. polrokDiktát na vybrané slová po P6109:36
1. polrokDiktát na vybrané slová po R6010:00
1. polrokDiktát na vybrané slová po S5708:53
1. polrokDiktát na vybrané slová po V6409:22
1. polrokDiktát na spodobovanie6409:38
2. polrokDiktát na vybrané slová po B6708:04
2. polrokDiktát na vybrané slová po M6506:36
2. polrokDiktát na vybrané slová po P6506:50
2. polrokDiktát na vybrané slová po R6807:27
2. polrokDiktát na vybrané slová po S6106:47
2. polrokDiktát na vybrané slová po V6706:43
2. polrokDiktát na vybrané slová po Z a L6406:32
2. polrokDiktát6507:12
2. polrokDiktát na príslovky6106:50
2. polrokDiktát na slovesá6306:58
2. polrokDiktát na predložky s/z6506:28
2. polrokDiktát na predkožky k/ku6706:31
2. polrokDiktát na predložka v6406:22
2. polrokDiktát na príslovky6407:04
2. polrokDiktát na vybrané slová po B6606:48
2. polrokDiktát na vybrané slová M6506:52
2. polrokDiktát na slovesá6106:14
2. polrokDiktát na spodobovanie6406:35
2. polrokDiktát na písanie veľkých písmen6606:37
2. polrokDiktát na spodobovanie s, so, z, zo5705:58
2. polrokDiktát na vybrané slová po M, P, R6606:25
2. polrokDiktát na slovesá6406:54
2. polrokDiktát na spodobovanie V6306:11
2. polrokDiktát na predložky4504:16
2. polrokDiktát na vybrané slová B, P, V, S6606:42
2. polrokDiktát na vybrané slová6606:27
2. polrokDiktát na podstatné mená6306:31
2. polrokDiktát na vlastné mená6807:43
2. polrokDiktát na prídavné mená6707:13
2. polrokDiktát na vybrané slová po V7207:16
2. polrokDiktát na slovesá6907:47
2. polrokDiktát na vybrané slová po Z6407:06
2. polrokDiktát na vybrané slová6807:13
2. polrokDiktát na spodobovanie6406:27
2. polrokDiktát na vlastné podstatné mená6806:43
2. polrokDiktát na spodobovanie6007:31
2. polrokDiktát na priama reč6707:09
2. polrokDiktát na spodobovanie7107:07
2. polrokDiktát na vybrané slová6406:38
2. polrokDiktát na vlastné podstatné mená6106:40
2. polrokDiktát na vybrané slová6307:06
2. polrokDiktát na vybrané slová7507:52
Spolu84 diktátov5 745 slov12:40:39