Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Diktát pre 8. ročník č. 28

podstatné mená

Precvičte si diktát pre 8. ročník zameraný na podstatné mená. Diktát obsahuje celkovo 124 slov v 15 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou 11:46 min.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Ak už máte používateľský účet OnlineDiktáty.sk, prihláste sa. Ak ešte nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:
Meno:
E-mail:
Heslo:

Pre 8. ročník ZŠ sú dostupné aj diktáty zamerané na čiarka v jednoduchej vete a súvetíčiarka v priraďovacom a podraďovacom súvetíčiarka v priraďovacom a podraďovacom súvetípodstatné mená cudzie neživotné nacudzie nesklonné podstatné menázhrnutie učiva 8. ročníkabodka za skratkoucudzie slováneživotné podstatné mená mužského rodu zakončené napísanie čiarkyskratkysúvetiapriama rečzhrnutie učivacudzie predpony – ex/exopísanie i/y v koreni cudzích slovpriraďovacie súvetiapodraďovacie súvetiainterpunkciacudzie príponypravopis slov zakončených nacudzie podstatné menápodstatné menápredložkypriraďovacie a podraďovacie súvetiaprídavné menámix učivapodstatné mená zakončené na a mnohé ďalšie diktáty.