Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Diktát pre 8. ročník č. 30

cudzie slová

Precvičte si diktát pre 8. ročník zameraný na cudzie slová. Diktát obsahuje celkovo 107 slov v 12 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou 13:20 min.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Ak už máte používateľský účet OnlineDiktáty.sk, prihláste sa. Ak ešte nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:
Meno:
E-mail:
Heslo:

Pre 8. ročník ZŠ sú dostupné aj diktáty zamerané na súvetianeživotné podstatné mená mužského rodu zakončené napriama rečcudzie prípony a predponycudzie slovácudzie prípony (vlastné podstatné menápredpony cudzích slovpríponypísanie i/y, í/ý v koreni cudzích slovzvieracie podstatné mená mužského roduslovesá a spojky v priraďovacom a podraďovacom súvetípríslovky, predložky, spojky v súvetícudzie predponymix učivapísanie čiarkyzhrnutie učivačíslovkyprídavné mená a príslovkyslovesné podstatné menáspojkyzámenázvieracie podstatné mená a prídavné menápredložky a mnohé ďalšie diktáty.