Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Diktáty pre 8. ročník

Precvičme si spolu až 504 unikátnych diktátov
pre 4.-9. ročník ZŠ.

Každý diktát je nahovorený, vďaka čomu je cvičenie podobné ako v škole, ale s oveľa menším stresom.

Ako sa hovorí - tréning robí majstra.

Poďme na to!

Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokpísanie i/y, í/ý v koreni cudzích slov11515:18
1. polrokneživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r11210:28
1. polrokpredpony cudzích slov11414:58
1. polrokprípony10012:04
1. polrok zvieracie podstatné mená mužského rodu12115:55
1. polrokslovesá a spojky v priraďovacom a podraďovacom súvetí12014:17
1. polrokpríslovky, predložky, spojky v súvetí12013:04
1. polrokpísanie čiarky11513:23
1. polrokcudzie slová11417:06
1. polrokneživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r12314:04
1. polrokneživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r11814:24
1. polrokpísanie čiarky12415:30
1. polrokcudzie slová11515:52
1. polrokcudzie prípony (-id, -yl, -ita, -ista, -izmus)11915:29
1. polrokcudzie prípony (-id, -yl, -ita, -ista, -izmus)12815:46
1. polroksúvetia10712:21
1. polroksúvetia13111:04
1. polrokpriama reč12414:33
1. polrokpriama reč13716:13
1. polrokzhrnutie učiva12514:33
1. polrokzhrnutie učiva12114:24
1. polrokcudzie prípony a predpony11414:24
1. polrokcudzie slová11313:54
1. polroksúvetia10311:25
1. polroksúvetia11312:45
1. polrokvlastné podstatné mená12113:56
1. polrok11014:26
1. polrokcudzie slová12516:19
1. polrokcudzie predpony11314:59
1. polrokcudzie slová10713:20
1. polrokmix učiva11813:47
1. polrokcudzie slová10512:08
1. polrokcudzie slová11613:41
1. polrokmix učiva12914:46
1. polrokmix učiva13116:32
1. polrokčíslovky11012:39
1. polrokpredložky11512:24
1. polrokprídavné mená a príslovky11513:05
1. polrokslovesné podstatné mená11513:09
1. polrokspojky11512:30
1. polrokzvieracie podstatné mená a prídavné mená11613:54
1. polrokzámená12214:48
2. polrokčiarka v jednoduchej vete a súvetí11108:51
2. polrokčiarka v priraďovacom a podraďovacom súvetí11108:55
2. polrokbodka za skratkou11109:46
2. polrokčiarka v priraďovacom a podraďovacom súvetí11909:04
2. polrokpodstatné mená cudzie neživotné na -r, -l v súvetí ( čiarky, spojky)11909:56
2. polrokcudzie nesklonné podstatné mená11910:22
2. polrokzhrnutie učiva 8. ročníka11810:08
2. polrokcudzie slová11711:13
2. polrokcudzie predpony – ex/exo11711:11
2. polrokcudzie slová12411:53
2. polrokpísanie i/y v koreni cudzích slov12310:39
2. polrokpriraďovacie súvetia10909:34
2. polrokpodraďovacie súvetia10808:39
2. polrokneživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -el12010:00
2. polrokinterpunkcia11810:58
2. polroksúvetia12009:45
2. polrokcudzie prípony -ita, -ista, -id/-it, -izovať, -yl11910:55
2. polrokcudzie slová12310:30
2. polrokcudzie slová10410:05
2. polrokneživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l, -r10709:08
2. polrokpísanie čiarky10809:22
2. polrokskratky10609:14
2. polroksúvetia11808:54
2. polrokpriama reč11710:32
2. polrokzhrnutie učiva10008:21
2. polrokpravopis slov zakončených na -al/ -ál, -ar/-ár12911:07
2. polrokcudzie podstatné mená10910:29
2. polrokpodstatné mená12411:46
2. polrokpravopis slov zakončených na -el, -er/-ér11010:42
2. polrokpredložky10809:37
2. polrokpriraďovacie a podraďovacie súvetia10009:06
2. polrokprídavné mená12411:21
2. polrokcudzie slová11309:37
2. polrokmix učiva13310:42
2. polrokcudzie slová11310:08
2. polrokpodstatné mená zakončené na -l, -r12911:04
2. polrokmix učiva12209:47
2. polrokmix učiva10009:05
2. polrokmix učiva12410:04
2. polrokmix učiva12309:51
2. polrokpriama reč12109:23
2. polrokmix učiva12509:39
Spolu84 diktátov9 802 slov16:51:00