Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Diktáty pre 7. ročník

Precvičme si spolu až 504 unikátnych diktátov
pre 4.-9. ročník ZŠ.

Každý diktát je nahovorený, vďaka čomu je cvičenie podobné ako v škole, ale s oveľa menším stresom.

Ako sa hovorí - tréning robí majstra.

Poďme na to!

Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokcudzie slová9912:57
1. polrokjedni/jedny10010:56
1. polrokkrátke a dlhé tvary zámen10009:56
1. polrokzvieracie podstatné mená mužského rodu10013:22
1. polrokpomnožné podstatné mená9611:43
1. polrokcudzie slová8310:55
1. polrokzhrnutie učiva9813:58
1. polrokjedni/jedny9012:21
1. polrokjedni/jedny9411:22
1. polrokčíslovky9410:54
1. polrokčíslovky10012:14
1. polrokčíslovky9111:14
1. polrokčíslovky9011:15
1. polrokcitoslovcia9713:57
1. polrokcitoslovcia9313:08
1. polrokzvieracie podstatné mená8611:15
1. polrokzvieracie podstatné mená9512:24
1. polrokpomnožné podstatné mená9411:47
1. polrokpomnožné podstatné mená8310:09
1. polrokcudzie slová9111:32
1. polrokcudzie slová9609:13
1. polrokkrátke a dlhé tvary zámen10614:15
1. polrokzvieracie podstatné mená11616:11
1. polrokpomnožné podstatné mená9111:45
1. polrokčíslovky10712:17
1. polrokčastice10415:31
1. polrokjedni/jedny10113:35
1. polrokpredložky s/so, z/zo11114:03
1. polrokskloňovanie čísloviek9613:36
1. polrokpomnožné podstatné mená, jedni/jedny9812:58
1. polrokčíslovky9513:11
1. polrokzvieracie podstatné mená mužského rodu10315:11
1. polrokkrátke a dlhé tvary zámen9213:11
1. polrokskloňovanie čísloviek9413:00
1. polrokzhrnutie učiva9513:59
1. polrokprídavné a podstatné mená8711:42
1. polrokpomnožné podstatné mená11013:18
1. polrokcudzie slová8411:08
1. polrok prídavné a podstatné mená11113:14
1. polrokpravopisu historických slov9212:07
1. polrokpravopis neologizmov8311:24
1. polrokvlastné podstatné mená12614:54
2. polrokčíslovky8807:44
2. polrokčíslovky a slovesá9207:17
2. polrokpredložky, spojky, prídavné mená9006:58
2. polrokcitoslovcia10208:51
2. polrokčastice9507:48
2. polrokčastice a citoslovcia9507:30
2. polrokzhrnutie učiva 7. ročníka + čiarka v súvetí9207:22
2. polrokpísanie veľkých písmen7406:34
2. polrokzvratné zámená10308:14
2. polrokprivlastňovacie zámená9807:49
2. polrokukazovacie zámená9606:53
2. polrokopytovacie zámená8406:33
2. polrokneurčité zámená9207:07
2. polrokvymedzovacie zámená10007:34
2. polrokčíslovky10808:03
2. polrokpredložky8707:04
2. polrokzvieracie podstatné mená8005:56
2. polrokpomnožné podstatné mená9707:36
2. polrokjedni/jedny9406:36
2. polrokčíslovky9907:40
2. polrokcitoslovcia9708:28
2. polrokzvieracie podstatné mená9908:05
2. polrokčíslovky9908:36
2. polrokpomnožné podstatné mená9007:12
2. polrokzhrnutie učiva – 7. ročník9306:39
2. polrokzákladné a radové číslovky10808:34
2. polrokcitoslovcia9608:37
2. polrokpomnožné podstatné mená9808:14
2. polrokcudzie podstatné mená9908:46
2. polrokvlastné podstatné mená9307:20
2. polroki/y po obojakých spoluhláskach11208:54
2. polrokpodstatné a prídavné mená10208:18
2. polrokčíslovky10708:05
2. polrokpomnožné podstatné mená9507:48
2. polrokzvieracie podstatné mená9908:18
2. polrokmix učiva12309:16
2. polrokzámená8907:34
2. polrokpomnožné podstatné mená9607:38
2. polrokčíslovky8707:40
2. polrokzámená10608:32
2. polrokmix učiva11009:59
2. polrokmix učiva8607:35
Spolu84 diktátov8 122 slov14:14:19