Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Diktáty pre 6. ročník

Precvičme si spolu až 504 unikátnych diktátov
pre 4.-9. ročník ZŠ.

Každý diktát je nahovorený, vďaka čomu je cvičenie podobné ako v škole, ale s oveľa menším stresom.

Ako sa hovorí - tréning robí majstra.

Poďme na to!

Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokprídavné mená7810:07
1. polrokopakovanie učiva8510:20
1. polrokoni/ony, mojím/mojim7907:06
1. polroksami/samy/samý6909:05
1. polroktvorenie slov odvodzovaním a skladaním7910:38
1. polrokprídavné mená8510:05
1. polrokslovesá8310:27
1. polroksami/samy, samí/samý8209:30
1. polroksami/samy, samí/samý8109:51
1. polrokoni/ony8411:13
1. polrokoni/ony8812:12
1. polrokmojím/mojim, tvojím/tvojim7510:24
1. polrokmojím/mojim, tvojím/tvojim7310:15
1. polroktvorenie slov7510:33
1. polroktvorenie slov8210:34
1. polrokzámená7710:11
1. polrokzámená7708:56
1. polrokpríslovky8911:40
1. polrokpríslovky7809:04
1. polrokprídavné mená7910:07
1. polrokprídavné mená8510:08
1. polroksami/samy, samí/samý8210:07
1. polrokvlastné podstatné mená7909:48
1. polrokvlastné podstatné mená8510:22
1. polrokpodobne znejúce slová7008:10
1. polrokpríslovky8310:46
1. polrokpodstatné mená8812:49
1. polrokzámená8812:06
1. polroksami/samy, samí/samý7309:55
1. polrokmojím/mojim7109:23
1. polrokoni/ony8812:34
1. polrokzdrobneniny7710:33
1. polrokstupňovanie, oni/ony, radi/rady7811:00
1. polrokmojím/mojim, radi/rady, sami/samy9312:18
1. polrokzhrnutie učiva7710:08
1. polrokpísanie i/y8311:44
1. polrokprídavné a podstatné mená7410:15
1. polrokprídavné a podstatné mená7710:54
1. polrokprecvičovanie rytmického krátenia8311:47
1. polrokprecvičovanie prípon na konci slov7811:05
1. polrok7909:52
1. polrok písanie i/y po obojakých spoluhláskach8009:03
2. polrokslovesá7406:30
2. polrokčiarka, pomlčka9007:29
2. polrokpríslovky8306:50
2. polrokpríslovky a prídavné mená8407:50
2. polrokpríslovky a ostatné neohybné slovné druhy8807:47
2. polrokzhrnutie učiva 6. ročníka8507:37
2. polrokprídavné mená a vybrané slová8306:42
2. polrokoni/ony7906:25
2. polroksami/samy/samí7106:11
2. polrokspisovná slovenčina7906:23
2. polrokvybrané slová po R7606:55
2. polrokpísanie i/í, y/ý8107:06
2. polrokvybrané slová po S7606:42
2. polrokvybrané slová po V8006:57
2. polrokspisovná slovenčina7907:24
2. polrokvybrané slová po V a Z8007:26
2. polrokvybrané slová po L8007:12
2. polrokpísanie i/í, y/ý8807:47
2. polroksami/samy, samý/samí8107:15
2. polrokoni/ony8407:13
2. polrokzámená7906:22
2. polrokmojim/mojím/tvojim/tvojím8006:47
2. polroktvorenie slov8407:13
2. polrokpríslovky7506:23
2. polrokzhrnutie učiva8607:20
2. polroktvorenie slov7506:52
2. polrokpodstatné mená7607:09
2. polrokpríslovky7906:23
2. polrokzámená8307:14
2. polrokprivlastňovacie prídavné mená8007:11
2. polrokzvieracie prídavné mená8006:49
2. polrokslovesá8907:22
2. polrokzdrobneniny7907:12
2. polrokstupňovanie8407:10
2. polroksám/sama/samé/sami/samy8708:05
2. polrokprivlastňovacie zámená8107:01
2. polrokmix učiva8407:35
2. polrokzdrobneniny + stupňovanie8808:29
2. polrokmojím/mojim8207:24
2. polrokzdrobneniny8307:37
2. polrokmix učiva8507:46
2. polrokstupňovanie8006:50
Spolu84 diktátov6 789 slov12:17:00