Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Diktáty pre 5. ročník

Precvičme si spolu až 504 unikátnych diktátov
pre 4.-9. ročník ZŠ.

Každý diktát je nahovorený, vďaka čomu je cvičenie podobné ako v škole, ale s oveľa menším stresom.

Ako sa hovorí - tréning robí majstra.

Poďme na to!

Názov diktátuPočet slovDĺžka nahrávky
1. polrokvybrané slová, spodobovanie, priama reč7010:01
1. polrokopakovanie učiva7011:05
1. polrokvybrané slová, spodobovanie, zdvojené spoluhlásky7007:53
1. polrokzámená6709:20
1. polrokpodstatné mená mužského rodu7009:28
1. polrokpodstatné mená ženského rodu6908:35
1. polrokvybrané slová, spodobovanie, zámená, podstatné mená6808:35
1. polrokopakovanie učiva10413:46
1. polrokopakovanie učiva9613:59
1. polrokpríslovia, porekadlá, pranostiky8110:58
1. polrokpríslovia, porekadlá, pranostiky8312:07
1. polrokspoluhláskové skupiny, zdvojené spoluhlásky8611:50
1. polrokspoluhláskové skupiny, zdvojené spoluhlásky8112:28
1. polrokprídavné mená7510:31
1. polrokprídavné mená6910:08
1. polrokpodstatné mená7710:55
1. polrokpodstatné mená7511:22
1. polrokslovesá8912:10
1. polrokslovesá8711:36
1. polrokradi/rady7506:20
1. polrokradi/rady7909:48
1. polrokopakovanie učiva7308:02
1. polrokpriama reč8010:57
1. polrokrytmický zákon6709:29
1. polrok spoluhláskové skupiny, zdvojené spoluhlásky8011:53
1. polrokprídavné mená7710:09
1. polrokpísanie i/y8411:00
1. polrokpodstatné mená7009:51
1. polrokrytmický zákon7410:25
1. polrokpriama reč7309:58
1. polrokzdvojené spoluhlásky6809:46
1. polrokslovesá, priama reč6908:34
1. polrokpodstatné mená, slovesá65-
1. polrokrytmický zákon7510:31
1. polrokzhrnutie učiva7209:47
1. polrokpodstatné mená8010:26
1. polrokbyť/biť6908:26
1. polrokživotné podstatné mená mužského rodu5207:23
1. polrokpísanie i/y po L7109:48
1. polrokpodstatné mená ženského rodu7210:41
1. polrokmix učiva7308:31
1. polrokneživotné podstatné mená mužského rodu8711:09
2. polrokprídavné mená7007:36
2. polrokpodstatné mená7006:34
2. polrokpodstatné mená7107:18
2. polrokprídavné mená7407:28
2. polrokprídavné mená zvieracie7006:54
2. polrokslovesá7006:54
2. polrokzhrnutie učiva6606:09
2. polrokradi/rady6606:33
2. polrokzdvojené spoluhlásky a spoluhláskové skupiny7506:40
2. polrokpravidlo o rytmickom krátení7007:15
2. polrokpriama reč8307:28
2. polrokprídavné mená7106:42
2. polrokpravidlo o rytmickom krátení – výnimky7608:23
2. polrokslovesá6706:52
2. polrokvybrané slová po M7707:46
2. polrokvybrané slová P7506:56
2. polrokpriama reč8408:21
2. polrokpravidlo o rytmickom krátení6206:13
2. polrokopakovanie učiva6906:52
2. polrokspoluhláskové skupiny/zdvojené spoluhlásky7007:14
2. polrokprídavné mená6706:38
2. polrokslovesá7506:32
2. polrokradi/rady7807:49
2. polrokspoluhláskové skupiny/zdvojené spoluhlásky7107:22
2. polrokzhrnutie učiva7106:13
2. polrokzdvojené spoluhlásky7106:45
2. polrokčíslovky6905:41
2. polrokprídavné mená podľa vzoru pekný6806:46
2. polrokpodstatné mená podľa vzoru chlap7607:06
2. polrok8306:52
2. polrokpodstatné mená podľa vzoru ulica5605:17
2. polrokspoluhláskové skupiny7406:56
2. polrokrytmický zákon a jeho výnimky8807:57
2. polrokpísanie i/y7907:28
2. polrokzdvojené spoluhlásky7107:06
2. polrokpísanie i/y7207:21
2. polrokpodmieňovací spôsob6805:48
2. polrokvybrané slová7406:45
2. polrokpodmieňovací spôsob + rytmický zákon8407:01
2. polrokvybrané slová6606:10
2. polrokpodmieňovací spôsob + písanie i/y6905:50
2. polrokmix 5. ročník9107:48
Spolu84 diktátov6 229 slov11:51:00