Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Diktát pre 6. ročník č. 5

tvorenie slov odvodzovaním a skladaním

Precvičte si diktát pre 6. ročník zameraný na tvorenie slov odvodzovaním a skladaním. Diktát obsahuje celkovo 79 slov v 10 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou 10:38 min.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Ak už máte používateľský účet OnlineDiktáty.sk, prihláste sa. Ak ešte nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:
Meno:
E-mail:
Heslo:

Pre 6. ročník ZŠ sú dostupné aj diktáty zamerané na sami/samy, samí/samýoni/onymojím/mojim, tvojím/tvojimtvorenie slovzámenápríslovkyprídavné menávlastné podstatné menápodobne znejúce slovápodstatné menáopakovanie učivaoni/ony, mojím/mojimsami/samy/samýtvorenie slov odvodzovaním a skladanímslovesámojím/mojimzdrobneninystupňovanie, oni/ony, radi/radymojím/mojim, radi/rady, sami/samyzhrnutie učivapísanie i/yprídavné a podstatné menáprecvičovanie prípon na konci slovprecvičovanie rytmického kráteniapísanie i/y po obojakých spoluhláskach a mnohé ďalšie diktáty.