Majú Vaše deti problémy s gramatikou a pravopisom?

Diktát pre 5. ročník č. 2

podstatné mená

stredný rod

Precvičte si diktát pre 5. ročník zameraný na podstatné mená. Diktát obsahuje celkovo 70 slov v 8 vetách.

Dostupná je aj zvuková nahrávka s nadiktovaným textom s celkovou dĺžkou 06:34 min.

Diktát je dostupný len pre prihlásených používateľov.
Ak už máte používateľský účet OnlineDiktáty.sk, prihláste sa. Ak ešte nemáte, vstúpte najskôr do rodičovskej zóny:
Meno:
E-mail:
Heslo:

Pre 5. ročník ZŠ sú dostupné aj diktáty zamerané na podstatné menáprídavné menáprídavné mená zvieracieslovesázhrnutie učivaradi/radyzdvojené spoluhlásky a spoluhláskové skupinypravidlo o rytmickom krátenípravidlo o rytmickom krátení – výnimkyvybrané slová po Mvybrané slová Ppriama rečopakovanie učivaspoluhláskové skupiny/zdvojené spoluhláskyzdvojené spoluhláskyčíslovkyprídavné mená podľa vzoru peknýpodstatné mená podľa vzoru chlappodstatné mená podľa vzoru ulicaspoluhláskové skupinyrytmický zákon a jeho výnimkypísanie i/ypodmieňovací spôsobvybrané slovápodmieňovací spôsob + rytmický zákonpodmieňovací spôsob + písanie i/ymix 5. ročník a mnohé ďalšie diktáty.